Lennuotsingu teenuse kasutamise tingimused

24.10.2020

Enne teenuse kasutamist lugege palun nende reeglite tingimusi. Teenuse mis tahes viisil kasutamise fakti loetakse aktsepteeritavaks, see tähendab kasutaja täielik ja tingimusteta nõusolek teenuse kasutamiseks allpool sätestatud tingimustel.

Üldsätted

1.1. Need reeglid (edaspidi „reeglid“) määravad kindlaks lennupiletite otsingu teenuse Aviasales kasutustingimused, mille õigused kuuluvad 18. augustil 2011 Hongkongi erihalduspiirkonna seaduste järgi juriidilise isikuna registreeritud ettevõttele Go Travel Un Limited, registreerimistunnistus nr 1658681, asukoht mis asub aadressil: tuba 1504, 15 / F, Chinachemi torn, 34-37 Connaught Road Central, Hongkong (edaspidi „teenuse omanik“).
1.2. Nende reeglite tähenduses tähendab Aviasalesi lennupiletite otsimisteenus (edaspidi „teenus“) tarkvaratoodet, millele juurdepääs tagatakse veebisaidi kaudu aadressil https://uniticket.ee/ , mis on ette nähtud järgmistel eesmärkidel: otsida ja pakkuda kasutajale tema taotluste põhjal teavet kolmandate osapoolte — lennufirmade, agentuuride, broneerimissüsteemide jms — ostmiseks pakutavate lennupiletite kohta, samuti nende protsessi hõlbustamiseks (automatiseerimiseks). omandamine (broneerimine); Teenuse postiloendi tellinud Kasutaja jälgimine ja edastamine, statistiline teave kindlatesse sihtkohtadesse lendavate lennupiletite maksumuse ja kolmandate isikute reklaamiteabe kohta; teenuses registreerunud kasutajale võimaluse pakkumine teenuse funktsionaalsuse isikupärastamiseks, sealhulgas kasutaja määratud andmete ja teenuse funktsioonide seadete salvestamine.
1.3. Kasutaja väljendab oma täielikku ja tingimusteta nõusolekut, et Teenuse ja selle mis tahes osade kasutamine viitab mingil viisil asjaolule, et Kasutaja on nende reeglitega tuttav ning tähendab täielikku ja tingimusteta nõusolekut nende sisule. Kui Kasutaja ei nõustu Reeglite tingimustega täielikult, on Kasutaja kohustatud hoiduma Teenuse kasutamisest.
1.4. Nende reeglite ja kõigi Teenuse kasutamisega seotud suhete suhtes kohaldatakse Hongkongi erihalduspiirkonna seadusi. Kõik käesolevatest reeglitest ja / või teenuse kasutamisest tulenevad nõuded või nõuded tuleb esitada ja neid tuleb käsitleda kohtus teenuse omaniku asukohas.
1.5. Kui mingil põhjusel leitakse, et üks või mitu reeglite sätet on kehtetu või täidetamatu, ei mõjuta see reeglite ülejäänud sätete kehtivust ega kohaldatavust.
1.6. Nende reeglite lahutamatu osa ja osa neist on privaatsuseeskirjad ( https://uniticket.ee/personal-data/ ).

Teenuse kasutamine

2.1. Teenuse omanik annab tasuta (mitte ainuõigusliku) litsentsi tingimustel Kasutajale üleantamatu õiguse kasutada teenust kõigi maailma riikide territooriumil selle otseseks funktsionaalseks otstarbeks, nagu on määratletud punktis 1.2. Reeglitest.
2.2. Koostöö teenusega, sh. lennupiletite otsimise taotluste vormistamine toimub ainult Kasutajatele pakutava teenuse graafilise liidese abil. Teenuse abil antakse Kasutajale võimalus tutvuda kolmandate isikute pakkumistega lennupiletite hindade kohta kindlaksmääratud suundades ja kuupäevadel ning saada link nende kolmandate isikute saitidele minemiseks. Mõnel juhul võib Teenuse tarkvara anda Kasutajale võimaluse täita lennupiletite ostmiseks vajalikud andmed otse Teenuse omaniku veebisaidil ja saata need broneeringu tegemiseks lennupileteid müüvale kolmandale osapoolele. Teenuse pakutavad lingid mis tahes kolmanda osapoole veebisaidile, tootele, teenusele, mis tahes ärilise või mitteärilise iseloomuga teabele, sh. teenuse ülaltoodud funktsionaalsuse pakkumine kasutajale teenuste ostmiseks vajalike andmete täitmiseks ja broneeringu tegemiseks lennupileteid müüvale kolmandale isikule saatmiseks ei ole teenuse omaniku kinnitus ega soovitus nendele toodetele (teenustele, tegevustele, isikutele).
2.3. Lennupiletite ostmine (registreerimine) ja nende tasumine toimub neid müüki pakkuvate kolmandate isikute veebisaitidel. Kasutajat teavitatakse ja kinnitatakse arusaama asjaolust, et Teenuse omanik ei müü lennupileteid, ei garanteeri ega vastuta kolmandate isikute poolt müügiks pakutavate lennupiletite teabe õigsuse, rahaülekannete teostamise, veolepingute täitmise jms eest. nimetatud asjaoludest kohustub Kasutaja taotlema nende luba otse isikutelt, kes on Kasutajaga lennupiletite müügilepingu sõlminud, raha kandes

  • segada teenuse toimimist viisil, mis võib põhjustada teenuse talitlushäireid, sealhulgas vormitaotlusi muul viisil kui kasutajaliidese kaudu;
  • kasutage teenusega suhtlemiseks mis tahes programme või rakendusi, mida teenuse omanik pole volitanud;
  • muuta, täiustada, tõlkida teistesse keeltesse, dekompileerida, lahti võtta, dekodeerida, jäljendada, rikkuda terviklikkust, taastada teenuse või mõne selle osa lähtekood;
  • kasutada teenust ebaseaduslikel eesmärkidel.

2.5. Teenuse omanikul on igal ajal õigus oma äranägemise järgi lõpetada Teenuse toimimise toetamine, muuta selle funktsionaalsust ja keelata Kasutaja ning Kasutaja on määratud nõudmisel kohustatud Teenuse kasutamise lõpetama.
2.6. Teenuse abil antakse Kasutajale võimalus tellida ja e-posti teel vastu võtta

  • uudised kasutajale huvipakkuvate lendude kuupäevade ja suundade hinnamuutuste kohta,
  • infoleht.

Kasutaja nõustub, et kasutaja vastava tellimuse registreerimist ja / või kasutamist loetakse kasutaja nõusolekuks:

  • Kasutaja e-posti aadressi kasutamine Kasutaja saatmiseks ja Teenuse omanikult asjakohaste kirjade saamiseks,
  • teenuse omaniku ja kolmandate isikute (kolmandatest osapooltest reklaamijad) postitusse integreeritud reklaamiteabe saamine.

Kui Kasutaja ei nõustu selles punktis toodud reegliga, on Kasutaja kohustatud keelduma uudiskirja saamisest, klõpsates igas kirjas vastaval lingil.
2.7. Teenuse abil antakse Kasutajale võimalus isikupärastada Teenuse funktsionaalsus oma vajadusteks. Kasutaja nõustub, et Kasutaja teenuses registreerimise fakti ja Kasutajale määratud konto kasutamist Teenuses loetakse kasutaja nõusolekuks konto andmete töötlemiseks punktis 1.2 nimetatud isikute jaoks. teenuse eesmärkidel.

Vastutus

3.1. Teenuse funktsionaalsust pakutakse põhimõttel «nagu on». Teenuse omanik ei anna mingeid garantiisid Teenuse, selle üksikute osade, komponentide või funktsioonide tõrgeteta ja katkematu toimimise, Teenuse funktsionaalsuse vastavuse Kasutaja konkreetsetele eesmärkidele ja ootustele, ei taga Teenuse pakutavate andmete usaldusväärsust, täpsust, täielikkust ja õigeaegsust ega paku muid käesolevates eeskirjades sõnaselgelt täpsustamata
3.2. Teenuse omanik ei vastuta otseste ega kaudsete tagajärgede eest, mis tulenevad Teenuse (sealhulgas andmete) kasutamisest või suutmatusest seda kasutada ja / või kahju eest, mis on Kasutajale ja / või kolmandatele isikutele põhjustatud Teenuse kasutamise, kasutamata jätmise või võimetuse tõttu ( sealhulgas andmed) või selle üksikuid komponente ja / või funktsioone, sealhulgas võimalike vigade või rikete tõttu Teenuse toimimisel.
3.3. Kasutaja kohustub kasutama teenust vastavalt tema asukohariigi seadustele ja võtab vastutuse siseriiklike õigusaktidega kehtestatud teenuse kasutamise piirangute rikkumise eest.
3.4. Kasutaja vastutab kolmandate isikute ees ainuisikuliselt oma Teenuse kasutamisega seotud tegevuste eest, sealhulgas juhul, kui sellised toimingud viivad kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide rikkumiseni, samuti Teenuse kasutamisel kehtivate seaduste järgimise eest.
3.5. Vaidlusaluste olukordade korral on Kasutaja enne vaidluse lahendamiseks õigusasutustega pöördumist kohustatud võtma meetmeid kohtueelseks lahendamiseks, saates asjakohase kirja teenuse omanikule ning selle elektroonilise koopia aadressile [email protected] Avalduse läbivaatamise ja sellele vastamise aeg: 30 päeva alates selle saamisest teenuse omaniku poolt.

Õigused teenusele

4.1. Intellektuaalomandi õigused, sealhulgas teenusesse lisatud või selle poolt kasutatava intellektuaalse tegevuse tulemused, nagu tekstid, pildid, kujundus, andmebaasid, oskusteave, kaubamärgid, ärinimed ja muud identifitseerimisvahendid jne, kuuluvad Teenuse omanikule või autoriõiguste omanike poolt talle litsentsi alusel antud.
4.2. Punktis 4.1 määratletud kasutamine intellektuaalomandi objektid on võimalikud ainult teenuse pakutava funktsionaalsuse piires. Kasutaja nõustub, et Teenuse kasutamine ei anna talle mingeid õigusi seoses intellektuaalomandi täpsustatud objektidega, välja arvatud reeglites sõnaselgelt määratletud õigused.

Reeglite muudatused

5.1. Teenuse omanikul on õigus igal ajal ja ette teatamata neid reegleid ühepoolselt muuta. Kasutaja teade selle Litsentsi tingimustes tehtud muudatuste kohta on avaldatud lehel: https://uniticket.ee/terms-of-use/.
5.2. Reeglite muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, kui vastavas väljaandes pole sätestatud teisiti.

Copyright © 2016-2020. Kõik õigused kaitstud. UniTicket on osa veebipõhiste reisimis - ja seonduvate teenuste liidrist HolidayPrice Inc. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Küpsiseeskirjad. Materjalide kasutamisel on vajalik aktiivne link UniTicketi veebisaidile.